Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Schreuders en Schreuders – bewindvoering, bereikbaar via Postbus 55 4260 AB Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schreudersenschreuders.nl – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Postbus 55, 4260 AB Wijk en Aalburg – tel. 0416-724990

AHJ Schreuders is de Functionaris Gegevensbescherming van Schreuders en Schreuders, bereikbaar middels bovengenoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Schreuders & Schreuders verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening als bewindvoering en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Het overzicht van de gegevens die wij verwerken treft u hieronder:

 • Voor- en achternaam; - Financiële gegevens;
 • Adresgegevens; - Eventueel strafrechtelijk verleden;
 • Telefoonnummer(s); - Lidmaatschappen van verenigingen;
 • Emailadres(sen); - Overige persoonlijke zaken die voor
 • Geboortedatum; uw financiële situatie van belang zijn;
 • Burgerservicenummer;
 • Bankrekening gegevens;

Soms verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Dit ziet dan op gegevens omtrent de gezondheid en medische behandelingen. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend indien en voorzover dit nodig is voor de uitoefening van onze taak als bewindvoerder en deze gegevens gelieerd zijn aan de financiële administratie en / of het verzoekschrift onderbewindstelling. Zonder toestemming zullen deze gegevens niet worden verwerkt en ook niet met derden worden gedeeld.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Met welk doel / op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen :

 • Het uitvoeren van onze taak als uw bewindvoerder, na onze benoeming door de kantonrechter;
 • Het afhandelen van betalingen middels en voor uw rekening;
 • Het afhandelen van eventuele declaraties middels en voor uw rekening;
 • Het contacteren van u en de betrokken financiële partijen bij uw situatie;
 • Het zoeken naar oplossingen voor uw eventuele schulden middels minnelijke dan wel rechtelijke trajecten;
 • U te informeren omtrent uw financiële situatie;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en online op de hoogte te zijn van de veranderingen binnen uw financiële situatie;

Geautomatiseerde besluitvorming
Schreuders & Schreuders neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder menselijke handelingen.

Bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens zolang u cliënt bent. Na opheffing of wijziging van het bewind hanteren de bewaarplicht van uw dossier zoals deze geldt binnen de financiële sector en houden daarbij de termijn van 7 jaar aan, of langer als cliënten deze periode als cliënt overschrijden. Dit betreft de financiële / fiscale gegevens. Gegevens die niet direct verband houden met uw financiële administratie kunnen na opheffing worden verwijderd / vernietigd uit onze systemen. Na opheffing of wijziging van het bewind dragen wij het volledige dossier digitaal over.

Cookies, of vergelijkbare technieken middels onze website
Onze website heeft een louter informatief karakter en heeft het gewenste SSL certificaat. Wij verzamelen geen cookies en maken geen gebruik van overige technieken om middels de website informatie te vergaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Mocht u van mening zijn dat wij gegevens van u verwerken welke wij niet nodig hebben voor de uitoefening van onze functie als bewindvoerder : u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te wijzigen. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Wel merken wij aanvullend op dat onze taak als bewindvoerder door de kantonrechter is toegewezen. Tot aan het ontslag als bewindvoerder, zijn wij juridisch (mede)verantwoordelijk voor uw financiële situatie. Om aan deze taak gehoor te kunnen geven, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens voor u verwerken tot onze taak als bewindvoerder is geëindigd.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor het indienen van een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terecht bij de nationale toezichthouder. Dit kan via de volgende link :
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Schreuders en Schreuders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hanteren bij de uitvoering van onze werkzaamheden digitale dossiers en verwerken uw gegevens uitsluitend in softwaresystemen die afdoende beveiligd zijn met afwisselende wachtwoorden. De gegevens die wij op papier van u bewaren, zijn opgeslagen in beveiligde kastsystemen en niet vrij toegankelijk voor derden.

Vragen
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Schreuders & Schreuders
Postbus 55
4260 AB Wijk en Aalburg
0416-724990 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.