Uw rol als begeleider

Wat verwachten wij van u als begeleider?

U bent als begeleider vanuit maatschappelijk werk, een zorginstelling of een andere relatie bij cliënt betrokken. U bent vaak degene die de problemen bij cliënt heeft gesignaleerd en/of degene die de aanmelding bij ons gedaan heeft. Wij vinden het daarom prettig als u bij de afspraken met de cliënt aanwezig bent. U kunt de aanvraag van bewindvoering onderbouwen door hiervoor een sociale of behandelrapportage op te stellen. Ter voorbereiding kunt u samen met de cliënt de door ons benodigde administratie verzamelen, zodat wij na de zitting zo snel mogelijk voor cliënt aan de slag kunnen. Als de maatregel van bewindvoering eenmaal is uitgesproken en het voor cliënt niet mogelijk is om rechtstreeks met ons te communiceren, of wanneer dat voor cliënt onnodig spanning of stress oplevert, kunt u fungeren als contactpersoon.

Wat is de procedure?

1. Aanmelden
De procedure begint bij ons met een telefonische aanmelding, vaak gedaan door een zorgverlener of betrokken familielid. We bespreken de situatie van cliënt en na het beantwoorden van wederzijdse vragen plannen we bij positieve bevindingen een persoonlijk kennismakingsgesprek.

2. Kennismaken
Wij spreken af bij de cliënt thuis of in de zorginstelling om persoonlijk kennis te maken en de inhoud van bewindvoering en onze werkwijze met u en cliënt nogmaals door te spreken.

3. Verzoekschrift
Aan het einde van dit gesprek vullen we na instemming samen de formulieren in, welke door ons aan de kantonrechter worden gezonden.

4. Zitting
Enkele weken na de verzending van het verzoekschrift volgt een uitnodiging voor de zitting. Ook de bewindvoerder is daarbij aanwezig en neemt dan de administratie van cliënt in ontvangst.

5. Bewind
Zodra de bewindvoering door de kantonrechter is uitgesproken en op schrift gesteld, starten wij onze werkzaamheden. Na een korte inventarisatieperiode en het opstellen van een beginbalans en begroting maken we wederom een afspraak om deze overzichten met cliënt te bespreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Voor overige vragen of aanmeldingen kunt u hier onze contactgegevens vinden.